panorama

Algemene voorwaarden

Copyright op teksten en foto's

Alle teksten en foto's zijn het eigen werk van Autozine. De teksten en foto's mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemmning van Autozine worden overgenomen door andere media. Zonder deze toestemming is het herpubliceren van dit materiaal op andere websites, in tijdschriften of via andere media niet toegestaan.

Neem contact met ons op voor een prijsopgave voor het overnemen van teksten en/of foto's.

 

Juistheid

Alhoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Autozine niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de aangeboden informatie. Dit geldt niet alleen voor de autotests, maar bijvoorbeeld ook voor de agenda (data en tijden van evenementen) en prijslijsten (autoprijzen- en specificaties wijzigen bijna dagelijks).

De getoonde afschrijving van de kilometerkostencalculator is niet meer dan een schatting op basis van ontwikkeling van occasionprijzen. Aan het berekende bedragen in de kilometerkostencalculator alsmede de VAA-calculator kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook is Autozine niet verantwoordelijk voor de juistheid en de meningen van autobezitters zoals die in het forum met gebruikers-ervaringen en dealer-ervaringen worden weergegeven.

 

Aansprakelijkheid

Autozine kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. De hier gegeven informatie en meningen zijn slechts adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om zelf beslissingen te nemen en de informatie op bruikbaarheid in te schatten.

De foto's en verhalen op deze website zijn op geen enkele manier bedoeld om roekeloos of gevaarlijk rijgedrag aan te moedigen. De auto's zijn indien nodig op circuits en/of daarvoor geprepareerde terreinen getest en gefotografeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaren coureurs en/of instructeurs. Eventuele spectaculaire verhalen zijn bedoeld om het kunnen van een auto aan te tonen, niet om aan te moedigen dit zelf te herhalen.

 

Forum

De meingen zoals die worden weergegeven op de diverse fora op deze website zijn niet die van de redactie van Autozine. Op de fora doen eigenaren van auto's en klanten van garagebedrijven verslag van hun persoonlijke ervaringen. Autozine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de mening van de gebruikers van het forum of de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Ze bevatten een uniek nummer, een gebruikersnaam, voorkeurs-instellingen of andere informatie. Cookies zijn geen programma's en kunnen daarom geen functies uitvoeren of data (mee)lezen in de achtergrond.

Autozine.be maakt gebruik van advertenties van Google AdWords. Deze partij plaatst cookies die worden gebruikt om, verdeeld over meerdere websites, een beeld te vormen van de interesses van de bezoeker. Op die manier kunnen meer relevante advertenties worden getoond. Meer informatie over de cookies die Google gebruikt is hier te vinden:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Autozine plaatst een eigen koekje (met de naam "ID") om te voorkomen dat de waarschuwing over het gebruik van cookies steeds opnieuw verschijnt. Dit koekje is 30 dagen houdbaar en bevat een uniek serienummer. Hiermee wordt nagegaan hoeveel nieuwe en unieke bezoekers de website de laatste 30 dagen heeft ontvangen. Autozine heeft geen toegang tot de gegevens die de adverteerders verzamelen en kan deze data niet koppelen aan het eigen cookie.

Indien door de bezoeker gebruikt wordt gemaakt van software om advertenties te blokkeren, wordt in een cookie (met de naam "blocked") opgeslagen welke advertentie-netwerken worden geblokkeerd. Er wordt dan niet langer geprobeerd om advertenties van die netwerken te tonen.

Voor het delen van gegevens op social media zijn cookies niet noodzakelijk en deze worden daarom niet voor dat doel ingezet. Ook voor het bijbehouden van bezoekers-statistieken zijn cookies niet nodig en worden voor dat doel dus ook niet gebruikt.


iPhone app

Autozine biedt een app aan voor de iPhone en iPod Touch. Deze is genaamd "Autozine.eu" en staat intern bekend als "eu.autozine.autozinemobile". De app bevat een abonnementsmodel. Dit abonnement maakt off-line lezen van gebufferde artikelen mogelijk, geeft toegang tot historische gegevens, toont extra wallpapers en verwijdert advertenties.

 • Het abonnement duurt naar keuze 3, 6 of 12 maanden en kost respectievelijk €1.59, €3.99 of €6.99.
 • De betaling wordt in rekening gebracht via iTunes zodra de aankoop is bevestigd.
 • Het abonnement wordt automatisch verlengd ("auto renewable subscription") en kan tot 24 uur voor het verlopen van de periode worden opgezegd.
 • Indien niet wordt opgezegd, wordt opnieuw €1.59, €3.99 of €6.99 in rekening gebracht (afhankelijk van de gekozen abonnementsduur).
 • Abonnementen kunnen op ieder moment worden uitgeschakeld via de "Account Settings" in het "Setup" programma van Apple.
 • Het is niet mogelijk om een abonnement tussentijds af te breken.
 • Wanneer tijdens een eventuele proefperiode een abonnement wordt afgesloten, gaat dit meteen in. Eventuele resterende dagen van de proefperiode vervallen daarmee.

iPad app

Autozine biedt een app aan voor de iPad. Deze is genaamd "Autozine". De app bevat een abonnementsmodel. Dit abonnement maakt off-line lezen van gebufferde artikelen mogelijk, maakt het mogelijk een magazine op maat te maken, toont extra wallpapers en verwijdert advertenties.

 • De app leest het serienummer van de iPad om een gebruiker te identificeren voor het op maat maken van het magazine.
 • De app gebruikt het serienummer van de iPad om aankopen na beschadiging of vervanging van de iPad te reactiveren.

Bescherming persoonsgegevens

Autozine behandelt alle gegevens in vertrouwen. Mocht de app onbedoeld persoonlijke gegevens blootleggen, dan zullen deze overeenkomstig onderstaande punten worden behandeld.

Autozine behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodiek te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden dateert van juni 2011.

Autozine verzamelt de volgende informatie:

 • Bij het afsluiten van een abonnement wordt een voor adverteerders beschikbaar gesteld uniek nummer van het gebruikte toestel opgeslagen. Dit wordt gedaan om de duur en geldigheid van een abonnement bij te kunnen houden. Het serienummer kan niet worden gebruikt om persoonsgegevens te achterhalen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement wordt het type van apparaat achterhaald (iPhone, iPod of iPad). Deze gegevens helpen ons de applicatie optimaal af te stemmen op het gebruikte apparaat. Ook hier kunnen geen persoonsgegevens mee worden achterhaald.
 • Tijdens het gebruik van de app wordt opgeslagen hoe vaak bepaalde functies worden gebruikt. Dit kan worden vergeleken met de gegevens die worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Het doel is de software beter af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Ook hiermee kunnen geen persoonsgegevens worden achterhaald.
 • Autozine zal de verzamelde gegevens niet verkopen of delen met derden, behalve wanneer de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft of wanneer de wetgever daartoe dwingt.
 • Autozine zet zich in om de verstrekte informatie veilig op te slaan. Hieronder wordt verstaan dat de informatie zowel digitaal als fysiek is beveiligd en dat alle gebruikelijke maatregelen worden genomen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Exotica game

Gebruikers kunnen foto's van exotische auto's aanleveren voor het "Exotica" spel. Dit spel is beschikbaar op mobiele apparaten. Autozine zal de aangeboden foto's alleen voor dit spel gebruiken en ze niet verkopen of verspreiden op andere manieren. De gebruiker kan een aangeboden foto op ieder moment laten verwijderen door contact op te nemen met de redactie.

Bij het aanleveren van een foto wordt om een e-mail adres gevraagd. Dit wordt gebruikt om de fotograaf te laten weten of de foto is geaccepteerd of afgewezen. De naam van de fotograaf wordt afgeleid uit het e-mail adres en ook getoond in het spel. De naam is het deel van het adres voor het @-teken. Buitenstaanders kunnen de fotograaf niet per e-mail benaderen, omdat de domeinnaam niet wordt getoond.