30 september 2019

Volkswagen

Volkswagen start productie batterijen

30 september 2019 - De Volkswagen-groep zet stappen wat betreft de ontwikkeling, het testen en de productie van hypermoderne batterijceltechnologie in Duitsland. In Salzgitter (Nedersaksen) alleen al zullen meer dan 1.000 banen gecreeerd worden tegen 2023/2024 voor het testen en produceren van batterijcellen: 300 in het ontwikkelingscentrum en aan de pilootlijn van Volkswagen, 700 in een joint venture met Northvolt voor de bouw en de exploitatie van een batterijcelfabriek. In dezelfde periode zal meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd worden in de batterijcelactiviteiten van de Volkswagen-groep.

In Salzgitter in het Center of Excellence (CoE) werd een pilootlijn voor de productie van kleine reeksen van batterijcellen opgestart. Zo'n 300 experts zijn betrokken bij de ontwikkeling, het testen en het bijsturen van innovatieve fabricagetechnologieën voor de productie van lithium-ionbatterijen. Als eerste stap investeert Volkswagen meer dan 100 miljoen euro in de centralisatie van zijn eigen knowhow op het vlak van batterijontwikkeling en -productie.

Volkswagen

Daarnaast pompt Volkswagen ongeveer 900 miljoen euro in gezamenlijke batterijactiviteiten met de Zweedse batterijproducent Northvolt. In 2020 wordt in Salzgitter de eerste steen gelegd van een batterijcelfabriek met een capaciteit van 16 gigawattuur. De productie zou van start moeten gaan eind 2023/begin 2024. Daarvoor richtte Volkswagen recent een 50/50-joint venture op met Northvolt. Deze onafhankelijke joint venture zal op middellange termijn 700 banen opleveren.

Dr. Stefan Sommer, lid van de raad van bestuur van Volkswagen AG en verantwoordelijk voor procurement, zei: "Het samenbrengen van de ontwikkeling, het testen en de pilootproductie van batterijcellen in Salzgitter vormt een nieuwe mijlpaal in het uitgebreide elektrificatiecampagne van de Volkswagen-groep. Door alle knowhow op deze site te verzamelen kunnen we nog meer werk maken van onze eigen ontwikkeling van batterijcellen als een sleutelelement in elektrificatie, nieuwe normen ontwikkelen en nieuwe technologieën snel en op grote schaal in productie nemen."

Daarom heeft de Volkswagen-groep een batterijcelafdeling opgericht bij Volkswagen Group Components. Deze afdeling moet batterijcellen optimaliseren voor toekomstig gebruik in de elektrische modellen van de groep in samenwerking met leveranciers. Deze optimalisatie gaat van het uitbreiden van de capaciteit en dus de autonomie, het beperken van het gebruik van schaarse grondstoffen en het nog duurzamer maken van de productieprocessen tot de recyclage van batterijsystemen. Thomas Schmall, hoofd van de raad van bestuur van Group Components, verklaarde: "We ontwikkelen en produceren al vermogenselektronica, batterijsystemen, elektrische motoren en oplaadsystemen, en verzamelen steeds meer knowhow over batterijrecyclage. Met de integratie van de batterijcelafdeling is Volkswagen Group Components op weg om een wereldleider te worden wat betreft de productie van componenten voor elektrische mobiliteit."

Frank Blome, hoofd van het Center of Excellence for Battery Cells in Salzgitter, lichtte toe: "Deze nieuwe pilootlijn is een belangrijke stap op weg naar de bouw van een gigafabriek op de Salzgitter-site. We willen onze kennis over productieprocessen op korte termijn uitbreiden. Dat is belangrijk om onze toekomstige ontwikkelingen vorm te kunnen geven, en zo niet alleen de prestaties en het rendement maar ook de kwaliteit te kunnen verzekeren. Deze ervaring zal ons ook helpen om de hele waardeketen voor lithium-ionbatterijen te beheersen, van grondstoffen tot productie en recyclage."

Op dit moment wordt in Salzgitter ook gewerkt aan een pilootlijn voor de recyclage van batterijen. Verwacht wordt dat deze lijn in 2020 in gebruik zal worden genomen.