5 maart 2018

Volkswagen I.D. VIZZION

Volkswagen onthult I.D. VIZZION

5 maart 2018 - Aftellen geblazen, want vanaf 2020 brengt Volkswagen in sneltempo volledig nieuw ontwikkelde elektrische voertuigen op de markt met een groot rijbereik en een uniek design: de I.D.-familie. Eerder werden al drie I.D.-modellen in conceptvorm voorgesteld: de compacte I.D., de SUV I.D. CROZZ en de bestelwagen I.D. BUZZ. Nu toont Volkswagen in wereldpremière op het autosalon van Genève (van 8 tot 18 maart 2018) een nieuw lid van de I.D.-familie: de I.D. VIZZION, een vooruitstrevende limousine van de volgende generatie. Hij rijdt autonoom en laat zich bedienen via spraak en gebaren. Dankzij kunstmatige intelligentie kan hij bijleren. Een fascinerende Volkswagen van morgen, die in Genève een deur naar de toekomst opent.
Ik wil van mijn auto af

De I.D. VIZZION brengt het design-DNA van de I.D.-modellen, het design van Volkswagens elektromobiliteit, over naar de wereld van de grote limousines. Hij onttrekt zijn status aan een nieuwe, intelligente interpretatie van reizen en ruimte. Het mobiele interieur, de Open Space, wordt daarom heruitgevonden. Om de tijd tijdens de korte en lange verplaatsingen in het dagelijkse leven intensiever en meer flexibel te kunnen benutten. De keuze voor een auto in de stijl van de I.D. VIZZION wordt daardoor een uitdrukking van een even bewuste als slimme zet van zijn gebruikers, ongeacht of ze het voertuig nu delen of in eigen bezit hebben.

Volkswagen

De interactie met de I.D. VIZZION verloopt virtueel via augmented reality (AR). Samen met de uitgebreide connectiviteit krijgen we hier een vooruitblik op het jaar 2030. Dat wordt een wereld van mobiliteit, waarin bijna alles denkbaar en mogelijk is. De communicatietechnologie van de auto wordt daarbij een host, een virtuele assistent, die kan leren en die empathisch reageert. Maar in de eerste plaats zorgt de I.D. VIZZION voor één ding: meer persoonlijke privéruimte. Omdat hij als smart device op wielen geen bestuurder nodig heeft en zelf de chauffeur wordt. Omdat hij zo uitgebreid geconnecteerd is dat hij deel uitmaakt van de digitale wereld. Omdat hij alle gasten (een bestuurder is er toch niet) de mogelijkheid biedt om zich onderweg te ontspannen, om te communiceren, te werken en het doel van de I.D. VIZZION te bepalen. Dankzij de intuïtieve interactie tussen mens en machine via augmented reality en een nieuw ontwikkelde mixed reality-bril - op basis van de door Microsoft ontwikkelde HoloLens - in combinatie met een natuurlijke spraakaansturing wordt de bediening van de I.D. VIZZION volledig intuïtief en daardoor eenvoudig. De grootste van alle tot op heden onthulde Volkswagen I.D.-modellen wordt door zijn interactieve lounge, de Open Space, een individueel instelbare, mobiele levensruimte.

Met de I.D. VIZZION maakt Volkswagen duidelijk hoe groot het potentieel is van de All-new Electric Architecture van de I.D.-familie. Het is een technische matrix op basis waarvan Volkswagen het volledige spectrum van de e-mobiliteit wil dekken. Het in Genève voorgestelde studiemodel maakt bovendien tegelijk duidelijk dat Volkswagen op weg naar de toekomst geen enkel scenario uitsluit. Maar net zoals alle eerder getoonde I.D.-modellen is ook de I.D. VIZZION veel meer dan een voorafspiegeling voor de toekomst: met zijn vloeiende, monolithische design en zijn progressieve All-new Electric Architecture laat hij zien hoe Volkswagen denkt over een elektrisch aangedreven topklasselimousine. Terwijl de bediening via de bovengenoemde augmented reality het jaar 2030 weergeeft, kan geautomatiseerd rijden op niveau 5 al in 2025 mogelijk zijn. Het design van de I.D. VIZZION, de elektrische vierwielaandrijving met behulp van twee elektromotoren met een systeemvermogen van 225 kW, de hoogspanningsbatterij met een opslagcapaciteit van 111 kWh en het rijbereik van tot 665 kilometer geven dan weer de richting aan van de zeer nabije toekomst. De I.D. VIZZION maakt duidelijk hoe fascinerend de mobiliteit van morgen wordt. De auto heeft namelijk nog een mooie toekomst voor de boeg. Hij wordt schoner, efficiënter en veiliger dan ooit tevoren. Dankzij het autonome rijden richt de auto zich tot volledig nieuwe gebruikers. En dat zal ten laatste in het midden van het volgende decennium werkelijkheid worden, veel vroeger dan de meeste mensen vandaag verwachten.

Het studiemodel I.D. VIZZION is een van de eerste auto's waarin het toekomstpotentieel van kunstmatige intelligentie mee werd opgenomen. Met 'kunstmatige intelligentie' (artificial Intelligence, AI) wordt gedoeld op zelflerende programma's die algoritmes uitvoeren om patronen te herkennen, in te schatten en te interpreteren. Doorheen de tijd leren deze systemen steeds meer bij, zodat ze ook op nieuwe situaties kunnen reageren. Achter het begrip 'kunstmatige intelligentie' schuilt daarom niet meer of niet minder dan een programmeerrevolutie. Waar software-ingenieurs vandaag programma's schrijven om uiterst innovatieve maar nog niet leervermogende eigenschappen in auto's te implementeren, zullen binnenkort al programma's worden ingezet die 'machinaal leren'.

Dit 'machinaal leren' van morgen is een belangrijke stap op weg naar de 'kunstmatige intelligentie' van overmorgen. 'Machinaal leren' en 'kunstmatige intelligentie' zullen voertuigconcepten zoals de I.D. VIZZION mogelijk maken. Een auto die mobiliteit op het hoogste niveau met intelligente dienstverlening combineert, een soort intelligente chauffeur: dat is precies wat de I.D. VIZZION betekent. Volkswagen zet op grote schaal de toont voor de AI-ontwikkeling voor auto's. De weg daarnaartoe kan in drie fasen worden opgesplitst: 'conventioneel programmeren' (vandaag), 'machinaal leren' (onmiddellijke toekomst) en 'kunstmatige intelligentie' (toekomst).

'Conventioneel programmeren' - vandaag. In tegenstelling tot in de I.D. VIZZION van morgen wordt in de auto's van vandaag nog geen 'kunstmatige intelligentie' toegepast. Ontwikkelaars definiëren vandaag eerder een breedvoerige programmacode die elke systeemtoepassing omschrijft. De rijstrookassistent 'Lane Assist' gebruikt bijvoorbeeld een conventioneel programma dat op modellen is gebaseerd. Zijn ontwikkelaars hebben de mathematische parameters voor de optische herkenning van de wegmarkering exact omschreven. In die programmering moeten de ontwikkelaars uiteraard ook rekening houden met alle afwijkingen - zoals ontbrekende of onderbroken wegmarkeringen - om aan alle denkbare situaties het hoofd te kunnen bieden. De optische informatie van de frontcamera wordt dan met de mathematische omschrijving van de wegmarkering vergeleken. Als die overeenkomt, dan kan de Lane Assist functioneren.

'Machinaal leren' - onmiddellijke toekomst. Binnenkort worden programma's getraind om bijzonder complexe nieuwe parameters te kunnen aanleren. Ze leren onbekende feiten kennen door training: het 'machinaal leren'. Bij Volkswagen zal 'machinaal leren' bijvoorbeeld worden gebruikt voor de interpretatie van de voertuigomgeving via zogenaamde omgevingscamera's (in de buitenspiegels en voor- en achteraan). Achtergrond: de omgevingsherkenning van een Volkswagen moet binnenkort allerlei optische patronen van elkaar kunnen onderscheiden. Zo moeten de camera's bijvoorbeeld kunnen herkennen of ze een vrachtwagen, een personenwagen, een voetganger of een fietser 'zien'. Daarvoor is een 'conventionele programmering' van deze patronen (vergelijkbaar met de wegmarkering van de 'Lane Assist') vereist. Met het 'machinaal leren' wordt deze vereiste mogelijk. De ontwikkelaars 'voeden' een beeldherkenningsalgoritme met duizenden trainingsgegevens - beelden van vrachtwagens, personenwagens, voetgangers en fietsers. Daardoor leert het algoritme machinaal. Het leert aan de hand van afbeeldingen de verschillende verkeersdeelnemers uit elkaar te houden. Op die manier kunnen nieuwe functies worden gerealiseerd. Maar dit 'machinaal leren' is nog geen 'kunstmatige intelligentie'.

'Kunstmatige intelligentie' - toekomst. 'Kunstmatige intelligentie' komt neer op een programma dat zelfstandig conclusies trekt en daardoor eigenhandig beslissingen neemt. De conceptcar I.D. VIZZION met zijn interactieve assistent leunt op die technologie. Het is een feit dat de auto's van morgen op de markt zullen komen met veel minder en bovendien volledig intuïtief aan te sturen bedieningselementen. Een assistent zoals het in de I.D. VIZZION geïntegreerde systeem past zich door zijn leervermogen elke dag steeds beter aan zijn gebruikers aan. Hij herkent hun wensen en smaak, zoals de zetel- en klimaatinstellingen of de favoriete playlists, en kan die afhankelijk van de context en de situatie zelfstandig activeren. De Volkswagen van morgen wordt zo een vriendelijke begeleider en de perfecte chauffeur. De hard- en software worden daarbij door de 'kunstmatige intelligentie' van Volkswagen optimaal gesynchroniseerd. Daarbij horen ook de voor het autonoom rijden onmisbare laser- en radarsensoren, camera's en sturingselektronica. Ze wisselen zelfstandig gegevens uit en leiden daaruit een zelfgekozen rijmaneuver af. Dat is 'kunstmatige intelligentie'. Dat is de I.D. VIZZION.

Volkswagen heeft de belangrijkste innovaties van de I.D. VIZZION in vier thema's gegroepeerd. Ze tonen mooi aan hoe nieuwe technologie het leven van de mensheid zeer snel zal veranderen en daardoor verbeteren.

  • VEILIGHEID - Autorijden wordt met de I.D. VIZZION veiliger dan ooit tevoren. Een gezichtsherkenning zorgt er in principe voor dat deze Volkswagen niet in verkeerde handen terecht kan komen. Spraak- en gebarenbediening maken verkeerde commando's onmogelijk. Interactief communicerende projectielichten, die bijvoorbeeld een virtueel zebrapad op de weg stralen, beschermen voetgangers en fietsers. Tenslotte is het zo dat autonoom rijden op het hoogste niveau (5) op die manier het aantal ongevallen duidelijk zal terugdringen.
  • VRIJHEID - De vrijheid van individuele mensen wordt met auto's zoals de I.D. VIZZION groter. Omdat het autonoom rijden op niveau 5 elke gast de mogelijkheid geeft om de tijd aan boord vrijer en zinvoller te benutten. Aangezien de I.D. VIZZION inzet op het potentieel van kunstmatige intelligentie en daardoor leervermogend is, stemt hij zich elke dag nog beter af op zijn gasten aan boord.
  • EENVOUD - In een complexe wereld maakt de I.D. VIZZION het leven eenvoudiger. Zijn bediening verloopt namelijk intuïtief. Beheersbare en op maat gemaakte mobiliteit voor iedereen. De Volkswagen wordt op die manier een digitale assistent. Via augmented reality opent zich een volledig nieuwe wereld van interactie en communicatie.
  • THUIS - De Open Space van de I.D. VIZZION is een lounge op wielen. Via verschillende reismodi wordt deze lounge gepersonaliseerd. Ontspannen, werken, spelen, communiceren - alles is mogelijk in de Open Space. Afhankelijk van de reismodus worden de ramen elektronisch verduisterd en worden storende geluiden van de buitenwereld via active noise cancelling gedempt. Via sensoren van fitness trackers en de HoloLens (Health Function Screening) herkent het studiemodel de verschillende vitale functies van zijn gasten en regelt hij op basis daarvan de klimaatregeling. Op die manier wordt de I.D. VIZZION een mobiel smarthome uit een nieuw tijdperk.

Rijden zonder bestuurder - Volkswagen toont met de I.D. ViZZION de hoogste trap van geautomatiseerd rijden. Deze automatisering is ingedeeld in 5 niveaus. Vanaf niveau 4 zijn de diverse redundant ontworpen technologieën voor autonoom rijden zo ontwikkeld dat een bestuurder niet meer nodig is. Auto's met niveau 4 hebben echter nog steeds een stuurwiel en een cockpit aan boord en kunnen indien gewenst nog op conventionele wijze worden bestuurd. In de op niveau 5 gebrachte I.D. VIZZION is dat niet meer zo. Hij rijdt enkel autonoom. Een bestuurderspost met stuurwiel, instrumentenbord en pedalen is daarom niet meer nodig. En dat maakt veel extra ruimte vrij in de loungeachtige Open Space. De I.D. VIZZION verkent zijn omgeving via met elkaar verbonden laserscanners, ultrasoonsensoren, radarsensoren voor voorwerpen in de nabije omgeving, radarsensoren voor grotere afstanden, voor- en achterwaarts gerichte camera's en zijdelingse Area View-camera's. In dit jongste I.D.-studiemodel zijn de sensoren niet meer uiterlijk te zien. Via de cloud worden bovendien nog permanent verkeersgegevens binnengehaald en met de gegevens van de I.D. VIZZION vergeleken. In de met elkaar geconnecteerde modellen van de toekomst gebruikt Volkswagen ook nog eens doelgericht de zwermintelligentie van zijn rechtstreekse en verdere omgeving (car-2-car en car-2-X). Daarbovenop integreert de I.D. VIZZION extreem precieze digitale wegenkaarten in zijn routegeleiding.

In 2025 is het al zover - Volkswagen gaat ervan uit dat niveau 4 en niveau 5 van autonoom rijden al in 2025 werkelijkheid worden. Het autonoom rijden zal dus sneller dan lange tijd werd aangenomen deel uitmaken van de mobiliteit.

All-new Electric Architecture - De aandrijfonderdelen van de All-new Electric Architecture, twee motoren, twee versnellingsbakken, elektronica die alles op elkaar afstemt en een hoogspanningsbatterij, passen optimaal in het pakket van de I.D. VIZZION. De lithium-ionbatterij met een opslagcapaciteit van 111 kWh bevindt zich in de wagenbodem. Zo komt ruimte vrij, wordt het zwaartepunt verlaagd en ontstaat een ideale gewichtsverdeling. Hetzelfde geldt voor de elektromotoren van de voor- en de achteras. Voorin werkt een 75 kW sterke coaxiale aandrijving, achterin een compacte motor van 150 kW. Samen ontwikkelen ze een systeemvermogen van 225 kW en ze drijven hun respectieve as rechtstreeks aan. Een intelligente sturing zorgt daarbij in alle omstandigheden voor optimale rijdynamische eigenschappen. Met deze aandrijving schuift de I.D. VIZZION met een volle batterij een rijbereik van tot 665 kilometer naar voren. De belangrijkste schakel is de vermogenselektronica, die de hoogspanningsenergiestromen tussen de batterij en de motoren regelt. De vermogenselektronica vormt de gelijkstroom (DC) in de batterij om tot wisselstroom (AC). In het ideale geval wordt de batterij via een inductieve interface bijgeladen. Maar conventioneel laden aan een stekker blijft mogelijk (Combined Charging System/CCS, laadpalen en gewone stopcontacten).

Nieuwe afmetingen - De proporties van de 5.163 millimeter lange, 1.947 millimeter brede en 1.506 millimeter hoge I.D. VIZZION onderscheiden hem op zich al van elk ander productiemodel uit de topklasse. Het zijn de proporties van een vooruitstrevende, ruime en krachtige elektrische auto op basis van de All-new Electric Architecture van Volkswagen. En die nieuwe architectuur zie je vanuit elke hoek aan dit vloeiende en glashelder ontworpen studiemodel. De wielbasis (3.100 millimeter) en het dak zijn extreem lang en daardoor zijn de voor- en achteroverhang kort. Het gevolg: meer ruimte dan in om het even welk hedendaags topklassemodel. Daarenboven zet de I.D. VIZZION met zijn geraffineerde stroomlijn nieuwe maatstaven.

Visuele matrix voor een nieuwe tijd - De All-new Electric Architecture levert de conceptuele matrix voor het Volkswagen-design van een nieuw tijdperk. Over de extreem dynamische proporties spande Volkswagen-hoofddesigner Klaus Bischoff met zijn team een koetswerk dat wordt gekenmerkt door zuiverheid en transparantie: het ontwerp van de I.D. VIZZION verenigt vloeiende elementen met kracht en precisie tot een auto zoals we die nog nooit eerder zagen in het topsegment. Bij dit ontwerp, en in het algemeen in heel de I.D. VIZZION, stond het welzijn van de passagiers centraal. Achtergrond: Dankzij de All-new Electric Architecture en zijn ver naar voren geplaatste vooras staat voor de reizigers in het interieur of de Open Space een maximale hoeveelheid ruimte ter beschikking. Tegelijk stralen de proporties van de I.D. VIZZION een fascinerende soevereiniteit en dynamiek uit. Het resultaat is een totaalplaatje dat even coherent als expressief is, omdat in de uitvoering van elk oppervlak een hoge mate van perfectie bereikt is. Het fascinerend zuivere en krachtige design van de 'Baladi Orange' gelakte I.D. VIZZION vertoont een nauwe verwantschap met de I.D. en I.D. CROZZ. Tegelijk wordt door de vergelijking tussen het langgerekte topmodel voor het avant-gardistische topsegment, de krachtdadige SUV en de compacte I.D. duidelijk hoe breed het spectrum van de verschillende modellen op basis van de All-new Electric Architecture in de komende jaren kan worden.

Volkswagen

Dynamisch statement - In vooraanzicht vormt de I.D. VIZZION met de in het midden extreem platte motorkap en de naar de zijkant toe duidelijk oplopende en homogeen gevormde spatborden een soeverein statement van dynamiek. De baanbrekend goede stroomlijn zie je duidelijk in de vormen van de voorkant van het studiemodel.

Licht is het nieuwe chroom - Bovendien domineert het licht de voorkant. Ook hier brengt de I.D. VIZZION met zijn design een heldere boodschap: licht is het nieuwe chroom. Een centraal punt is daarbij het wit oplichtende VW-logo op de motorkap. Vanuit dit ledelement loopt over deze I.D. VIZZION een even witte, geanimeerde lichtas. Die 'vloeit' - met onderbrekingen ter hoogte van koetswerkelementen zoals de voorste wielkasten of de achterste spatborden - langs de flank en de eveneens witverlichte deurklinken over tot in de achterpartij zodra de I.D. VIZZION via de elektronische sleutel of via gezichtsscan zijn passagiers herkent.

IQ Light - Het lichtconcept is interactief bedacht. Aan de voorkant communiceert het via actieve lichtelementen en afhankelijk van de rijsituatie met de omgeving van de I.D. VIZZION. Daarbij betekenen de HD-matrixkoplampen, die hier voor het eerst in een Volkswagen-studiemodel worden toegepast, een grote technische sprong in de toekomst. Dit intelligente dim- en grootlicht van morgen werkt met 8.000 lichtpixels. Via die lichtpunten kunnen over een paar jaar symbolen en aanwijzingen voor de auto op de grond worden geprojecteerd, zoals bijvoorbeeld een virtueel zebrapad. Daarmee weten voorbijgangers dat de automatisch rijdende I.D. VIZZION hen heeft opgemerkt en zal stoppen, zodat ze veilig de straat kunnen oversteken. Door het ontwerp van de lichtfacetten trekken de HD-koplampen zelf ook de blik van voorbijgangers aan wanneer geen geanimeerde functie actief is. Want meer nog dan om het even welk ander koplampsysteem 'kijkt' de I.D. VIZZION dankzij de interactieve HD-matrixkoplampen zoals een intelligent wezen. De respectieve topkoplampsystemen zullen bij Volkswagen in de toekomst de naam 'IQ Light' krijgen. In de I.D. VIZZION zijn dat, zoals net beschreven, HD-koplampen.

Perfecte oppervlakken - Het ontwerp van de I.D. VIZZION wordt gekenmerkt door een reductie van alle overbodige elementen. Volkswagen-hoofddesigner Klaus Bischoff creëerde met zijn team het nieuwe beeld van een grote, uitstootvrije auto. Zonder een voorbeeld na te volgen brengt de I.D. VIZZION de toekomst naar het nu. Het ontwerp boeit door de fascinerende perfectie van de homogene oppervlakken. Zelfs de ramen zijn glad in deze automobiele sculptuur voor een nieuw tijdperk geïntegreerd. Ze kunnen elektrisch worden verduisterd in 200 milliseconden, waarna het zogenaamde Greenhouse visueel nog sterker met de schouders en de flanken van het koetswerk versmelt.

De toekomst wordt zichtbaar - De coupéachtige daklijn van de I.D. VIZZION is zeer lang en strekt zich met de C-stijlen uit tot voorbij de wielkasten van de achterpartij. Alleen al daaruit kan je afleiden dat de I.D. VIZZION net zoals de drie andere modellen van de familie - de I.D., de I.D. CROZZ en de I.D. BUZZ - een maximum aan ruimte biedt. Die ruimte wordt de Open Space (zie het hoofdstuk 'Open Space in de digitale wereld'). De dakpartij spant zich zo over een silhouet dat ondanks zijn grote lengte en de daaronder liggende Open Space toch aan de dynamiek van een sportwagen doet denken. Op die manier ontstaat een nieuwe definitie van een grandioze reiswagen, die de toekomst en het grote potentieel van de elektromobiliteit zichtbaar maakt. De All-new Electric Architecture opent hier een nieuwe waaier aan mogelijkheden. Voor het designteam was deze architectuur het sjabloon om een visionair ontworpen Volkswagen extreem aanwezig op zijn wielen te zetten. De zijkant trekt de blik naar zich toe met naadloos getekende oppervlakken. Dit monolithische ontwerp loopt over de krachtig ontworpen wielkasten en de elegante daklijn, de opmerkelijk korte overhangen en de sterke schouderpartij. De I.D. VIZZION verwijst zo het design van klassieke limousines naar het verleden en toont met zijn kracht en esthetiek de weg naar de toekomst.

Tegenovergesteld openzwaaiende deuren - Tussen de aerodynamisch ontworpen 24-duimvelgen nemen de tegenovergesteld openzwaaiende deuren de oppervlakken in. Ze zwaaien (elektrisch) weg van elkaar open tot een rechte hoek van 90 graden om een buitengewoon comfortabele instap (zonder B-stijl) mogelijk te maken. Dit effect wordt nog versterkt door het feit dat de voordeuren tot net voor de voorwielen komen en dat hun tegenhangers achteraan tot bijna halverwege de achterwielen komen. Onderaan lopen de deuren over in sterke zijschorten en in het midden vormen ze de taille van de I.D. VIZZION. Bovenaan ontwikkelt zich op de deurvlakken een zeer lange raamlijn die door een zilveren dakframe wordt afgeboord. Achteraan mondt dit dakframe uit in de zeer gedrongen, coupéachtige uitstraling van de C-stijl.

Slimme dynamiek - Ook achteraan heeft de I.D. VIZZION niets gemeen met een klassiek gebouwde limousine. In plaats van in te zetten op conservatieve status, gaat hij compromisloos voor slimme dynamiek. Met zijn scherp afgesneden rand vertoont de achterkant optimale aerodynamische eigenschappen. In plaats van een kofferdeksel zwenkt een elektrisch bedienbare kofferklep naar boven om toegang te verlenen tot een 565 liter grote bagageruimte. Net zoals de rest van de auto is de achterkant zuiver en expressief getekend. Ook achteraan communiceert de auto met de digitaal geconnecteerde buitenwereld via de witte lichtas. Deze vlakke ledstrip loopt langszij door tot in de wielkasten en benadrukt zo de grote breedte van de I.D. VIZZION. Net boven deze witte ledstrip dient een rode ledstrip als remlicht en achterlicht. Het middelste 'derde' remlicht is de achterruit zelf, die tegelijk een gigantisch OLED-scherm is. Naargelang er harder wordt geremd, vergroot het remlicht interactief van onder naar boven.

Elektrisch te verduisteren raamoppervlakken - De I.D. VIZZION heeft een interieur dat reizen in een nieuwe dimensie mogelijk maakt. De tot een hoek van 90 graden openzwaaiende deuren geven toegang tot een mobiele lounge waarvan het comfortpeil de grenzen van het topsegment openbreekt. De breedte van de ruimte, het grote potentieel van de interactieve connectiviteit en de meer dan ooit tevoren op de mens afgestemde ergonomie fascineren en tillen het interieurontwerp naar een ongeziene hoogte. Vier ergonomisch uitgebalanceerde integraalzetels (voorin met ligfunctie) vormen het centrum van deze wereld. Omdat de auto zijn passagiers dankzij de biometrische gegevens van de gezichtsherkenning of dankzij elektronische toestellen zoals de smartphone kan herkennen, kan hij via het Volkswagen ID de jongste instellingen oproepen die werden opgeslagen in de cloud. Daardoor passen ook de vier zetels zich automatisch aan hun gast van dat moment aan. Eveneens via het profiel van het Volkswagen ID regelt de I.D. VIZZION parameters zoals het licht, de klimaatregeling, het infotainment met streamingdiensten en de geur. Tussen de zetels staat een middenconsole die naargelang van de interieurmodus open of gesloten is. In tegenstelling tot in de meeste hedendaagse interieurconcepten is de passagiersruimte ingericht als een lounge en niet als een op de bestuurder gericht geheel. Deze autonoom rijdende Volkswagen heeft geen klassieke bestuurderszetel met bijhorende cockpit nodig. Het interieur omsluit de passagiers daarom volledig zoals een cocon en creëert een ontspannen sfeer. Voetsteunen nodigen de gasten uit om zich te ontspannen. Daartoe dragen ook de verfijnde materialen bij, zoals het plantaardig gelooide leer (in de kleur 'Saint-Tropez') en het natuurlijke hout uit duurzame kweek. De grote zijraamoppervlakken en het van voor naar achteren doorlopende panoramadak versterken de heldere, vriendelijke en onthaastende sfeer aan boord. Om te vermijden dat de ruimte al te transparant zou worden kan het glas elektronisch worden verduisterd. In de maximale stand is het privacyglas nagenoeg ondoorzichtig.

Augmented reality - Omdat de I.D. VIZZION enkel autonoom rijdt, is er zoals eerder aangehaald geen dashboard. Het studiemodel wordt in de eerste plaats bediend met gebaren en spraak. De passagiers communiceren met een virtuele assistent. Ook het reisdoel wordt via spraaksturing of via een smart device aan de auto doorgegeven. Daarenboven kunnen alle gasten aan boord van de I.D. VIZZION indien gewenst een HoloLens gebruiken, die via augmented reality een virtuele interface in de ruimte projecteert. Deze interface is een virtuele ring waarlangs de passagiers door gebarenbediening met de auto en met andere digitale toestellen kunnen communiceren. Deze 'mixed reality' duikt vandaag al steeds vaker in de industriewereld op en zal in de loop van het volgende decennium ook de automobiel veroveren. De I.D. VIZZION biedt als een van de eerste studiemodellen ter wereld een blik op deze wereld. Desalniettemin zitten ook in de I.D. VIZZION twee (voor- en achteraan) echte draai-drukknoppen op de middenconsole, om enerzijds functies die intuïtief met de hand worden bediend, zoals de regeling van het volume van het entertainment, te kunnen uitvoeren zoals we gewoon zijn. Anderzijds kunnen via deze multifunctionele elementen - in overeenstemming met bepaalde veiligheidsniveaus - algemene richtingaanwijzingen worden doorgegeven. Bovendien kan de I.D. VIZZION met deze schakelaar volledig tot stilstand worden gebracht.

Assistent reageert voorspellend - Dankzij de intuïtief bruikbare augmented reality met gebaren- en spraaksturing verloopt de bediening van de I.D. VIZZION gevoelig eenvoudiger dan we vandaag gewoon zijn. Bovendien reageert de virtuele assistent aan boord van de I.D. VIZZION voorspellend op diverse gebeurtenissen en relevante POI's. Als de auto een file nadert die hij niet kan vermijden, dan deelt de interactieve assistent automatisch de nieuwe verwachte aankomsttijd mee. Als de auto onderweg passeert langs een koffiehuis waar een van de gasten graag komt, dan vraagt de auto of hij bij het koffiehuis moet stoppen, dan wel of hij een meeneemkoffie moet bestellen en betalen. Zoals we al zeiden, kan de auto zich bovendien met alle denkbare digitale toestellen verbinden. Daar horen, uiteraard enkel indien gewenst, ook fitness-trackers bij. Dankzij die systemen en/of via de HoloLens leest de I.D. VIZZION de vitale kenmerken van zijn passagiers. Als hij zo bijvoorbeeld opmerkt dat iemand het te warm heeft, dan zal hij via de onrechtstreekse ventilatie van de klimaatregeling in vier zones de temperatuur rond die passagier verlagen. Een optimaal klimaat wordt verder verzorgd door het door Volkswagen ontwikkelde CleanAir-systeem. Daarmee blijft de luchtkwaliteit in de I.D. VIZZION onafhankelijk van de omstandigheden buiten de auto steeds op het hoogste peil. Dat gebeurt via een actieve filtering.

Interieur en interactie passen zich aan - Via de persoonlijke assistent kunnen drie verschillende reismodi aan boord worden geactiveerd: 'Relax', 'Active' en 'Family'. In de modus 'Active' zit men bijvoorbeeld in de gebruikelijke positie om te kunnen werken, communiceren, spelen en informatie over de rit op te roepen. Zodra de gast de 'Relax'-modus activeert, wordt bij zijn zetel de voetsteun uitgeklapt en ontspannende muziek gespeeld, terwijl de sfeerverlichting voor een warmere kleur kiest. Daarbovenop kunnen via de HoloLens nog diverse scenario's worden opgeroepen, zoals de digitale modi 'Business', 'Navigation', 'Entertain', 'Communication' en, speciaal voor de jongsten aan boord, 'Learning'. De respectieve daarop afgestemde projecties worden via de HoloLens in augmented reality in het blikveld van de gebruiker ingevoegd. In de modus 'Business' is het mogelijk om via videochat aan vergaderingen deel te nemen of eenvoudig aan mails of presentaties te werken. Kinderen roepen via 'Learning' spelletjes en leerapps op en kunnen bijvoorbeeld de positie van onze planeten geanimeerd in de virtuele ruimte bekijken.

WijKopenAutos.be
WijKopenAutos.be