23 december 2008

Skoda

Skoda opent nieuw technologisch centrum

23 december 2008 - Midden december werd het nieuwe technologiecentrum van Škoda Auto in Mladá Boleslav feestelijk ingehuldigd door de voorzitter van de raad van bestuur bij Volkswagen AG, Prof. Dr. Martin Winterkorn, en de vertegenwoor- digers van Škoda Auto, bestuursvoorzitter Reinhard Jung en Dr. Eckhard Scholz, die binnen de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling.

Door de bouw van het nieuwe centrum heeft Škoda Auto zijn positie op het gebied van technologische ontwikkeling binnen de groep versterkt. De investering van ca. 45 miljoen euro creëerde 300 nieuwe arbeidsplaatsen voor overwegend machinebouw- en elektrotechnische ingenieurs, alsook voor andere specialisten. De vrije plaatsen worden sinds 2005 gaandeweg ingevuld. Zo neemt het aantal experts op het vlak van technische ontwikkeling bij de grootste Tsjechische autofabriek gestaag toe. Tussen 1996 – toen in dit domein 925 mede- werkers voor Škoda Auto aan de slag waren – en de tweede helft van dit jaar is hun aantal gestegen tot 1.563.

Skoda

Als gevolg daarvan diende de totale oppervlakte van de werkplaatsen voor technische ontwikkeling met 70% te worden uitgebreid. De infrastructuur voor technische ontwikkeling beslaat nu 44.432 m2. De nieuwe ruimtes waren nodig door de uitbrei- ding van het productgamma met nieuwe modellen, door de stijgende technische en wettelijke voorschriften en door de groeiende verwachtingen van de klanten.

"Het technische hogeschoolwezen in de Tsjechische Republiek is een bron van hooggekwalificeerde vakmensen, die zich onderscheiden door hun kennis en hun bekwaamheden op wereldniveau. Het spreekt dan ook voor zich dat we streven naar een versteviging van de positie van Škoda Auto als expertisecentrum, dat actief aan de wereldwijde voertuigontwikkeling binnen de Volkswagen-groep zal deelnemen", benadrukte Prof. Dr. Martin Winterkorn.

"Het nieuwe technologiecentrum van Škoda Auto vervult een sleutelfunctie voor de praktijkgerichte ondersteuning van wetenschap en onderzoek in de Tsjechische Republiek. De mogelijkheid om gebruik te maken van de moderne analyse- en test- installaties in het technologiecentrum biedt voor studenten een groot potentieel bij de verwezenlijking van hun eindwerk en vormt zo een ideale aanvulling op hun studie. Škoda Auto in Mladá Boleslav kan voor de toekomst zowel rekenen op de productie-installaties als op een eigen hoogwaardig technologisch centrum", meldde Reinhard Jung.

"De bouw van het nieuwe technologiecentrum hangt samen met de op lange ter- mijn geplande uitbreiding van het domein 'technische ontwikkeling' bij Škoda Auto. Het staat voor een versteviging van de competenties van het merk Škoda binnen de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten van het concern en maakt het mogelijk om met de lange traditie van automobielontwikkeling en -ontwerp in de Tsjechische Republiek aan te knopen", aldus Dr. Eckhard Scholz.

Het nieuwe technologiecentrum werd gebouwd op een voormalig industrie- en opslagterrein in de directe nabijheid van de locatie waar de technische ontwikkeling van Škoda Auto momenteel gevestigd is. Aangezien het in overstromingsgebied gelegen is, werd het centrum op pijlers gebouwd, waardoor onder het gebouw parkeerruimte voor 300 test- en bedrijfswagens ontstond. Nadat het centrum met de nodige technologie is uitgerust, zal het vanaf midden 2009 volledig operatio- neel zijn. Behalve kantoorruimte omvat het complex eveneens laboratorium- en atelierruimte voor de ontwikkeling van voertuigelektronica en -elektriciteit, voor de onderstel- en motorenontwikkeling, voor akoestiek- en geluidstests, voor speciale zonnesimulatietests; ook klimaatkamers en een lichttunnel zijn aanwezig.